SK Teknikk AS

Utleiebetingelser

Disse betingelser gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte salgsbetingelser. Se forøvrig «Salgsbetingelser SK Teknikk AS«, som gjøres gjeldende hvor forhold ikke er dekket av «Utleiebetingelser SK Teknikk AS».

  1. Fra Norge skjer all utleie fritt SK Teknikk AS. Besørger SK Teknikk AS transport tilkommer fraktkostnad, og standard transportvilkår gjelder.
  2. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted (netto) 15 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke avtalt spesielt.
  3. Eventuell forlengning av leieperioden må meddeles SK Teknikk AS senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 4% avgift av baseprisen pr. dag.
  4. Utstyret hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 4% av baseprisen.
  5. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne, leie eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater SK Teknikk AS, til det returneres. Forøvrig er leietaker eneansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak.
  6. Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av SK Teknikk AS, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker.
  7. SK Teknikk AS har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering.

SK Teknikk AS påtar seg intet ansvar for evt. tap av inntekter eller andre utgifter som skulle løpe som følge av teknisk svikt på noe av det innleide utstyret.